ترجمه مقاله

قبلی
Animated logos in mobile marketing...The Effects of Channel Experiences and Direct Marketing on Customer Retention in Multichannel Settings
بعدی
تیک

گروه مترجمان ترنسون

گروه مترجمان ترنسون در طول سال ها تجربه و ارائه خدمات صادقانه، گروه مترجمان ترنسون به عنوان یکی از قابل اعتماد ترین و معتبر ترین مراکز ترجمه شناخته می شود. ترنسون بر پایه کیفیت، امانت داری و رضایت مشتری بنا نهاده شده است.
گروه مترجمان ترنسون در کار خود بسیار جدی و دقیق است. برای ما ترجمه  چیزی فراتر از جایگزین کردن کلمات یک زبان به زبان دیگر است. انتقال معنای حقیقی واژگان و تطبیق آن با فرهنگ و مسائل موجود در زبان مقصد تا مخاطب بتواند ارتباط درستی با ترجمه انجام شده پیدا کند و معنای حقیقی و درست به خوبی انتقال پیدا کند.
تیک

مزایای کار گروه مترجمان ترنسون

مزایای کار گروه مترجمان ترنسون گروه مترجمان ترنسون ارائه دهنده خدمات ترجمه و دانلود مقالات معتبر و بروز. برخی از مزایای کار ما:
  • بازبینی و ویرایش ترجمه قبل از تحویل، توسط ویراستاران ترنسون
  • ویرایش مجدد به صورت رایگان (در صورت نیاز مشتری)
  • ارائه ترجمه روان و سلیس
  • تحویل به موقع ترجمه
  • قیمت ارزان ترجمه
  • تخفیفات حجمی
تیک

ترجمه مقاله را به ما بسپارید.

ترجمه مقاله را به ما بسپارید.شما می توانید ترجمه مقالات را به ما بسپارید. گروه مترجمان ترنسون ترجمه متون تخصصی، ترجمه مقالات ISIو ترجمه دیگر مقالات را برای شما انجام می دهد. کیفیت بالای ترجمه، سرعت عمل و قیمت ارزان از مزایای کار ترنسون است. برای سفارش ترجمه تنها کافی است فرم سفارش ترجمه  را تکمیل بفرمایید. لازم به ذکر است ترجمه انجام شده به صورت تایپ شده در اختیار شما قرار خواهد گرفت و قبل از تحویل توسط ویراستاران ترنسون ویرایش می شود تا ترجمه ای که در اخیار شما قرار می گیرد از کیفیت بالایی برخوردار باشد. ترجمه مقالهدر ترنسون توسط مترجمان مجرب و متخصص در حوزه ترجمه انجام می شود تا اصطلاحات تخصصی با واژگان معادل مناسب جایگزین شوند و ترجمه ای روان و سلیس در اختیار شما قرار گیرد.
Managerial professional connections versus political connections: Evidence from firms' access to informal financing resources
Managerial professional connections versus political connections: Evidence from firms' access to informal financing resources 2,000 تومان توضیحات بیشتر1807
1807
The financing of Chinese outbound mergers and acquisitions: Is there a distortion between state-owned enterprises and privately owned enterprises?
The financing of Chinese outbound mergers and acquisitions: Is there a distortion between state-owned enterprises and privately owned enterprises? 2,000 تومان توضیحات بیشتر1806
1806
Trades in commodities, financial assets, and currencies: A triangle of arbitrage, hedging and speculative designs
Trades in commodities, financial assets, and currencies: A triangle of arbitrage, hedging and speculative designs 2,000 تومان توضیحات بیشتر1805
1805
More on intangibles: Do stockholders benefit from brand values?
More on intangibles: Do stockholders benefit from brand values? 2,000 تومان توضیحات بیشتر1804
1804
Changes in Controlling Shareholders’ Holdings: Do they Entail Financial Tunneling?
Changes in Controlling Shareholders’ Holdings: Do they Entail Financial Tunneling? 2,000 تومان توضیحات بیشتر1803
1803
Internal branding process: Exploring the role of mediators in topmanagement’s leadership–commitment relationship
Internal branding process: Exploring the role of mediators in topmanagement’s leadership–commitment relationship 2,000 تومان توضیحات بیشتر2219
2219
Private labels versus national brands: The effects of branding on sensory perceptions and purchase intentions
Private labels versus national brands: The effects of branding on sensory perceptions and purchase intentions 2,000 تومان توضیحات بیشتر2218
2218
The impact of executive personal branding on non-profitperception and communications
The impact of executive personal branding on non-profitperception and communications 2,000 تومان توضیحات بیشتر2217
2217
 Lucky names: Superstitious beliefs in Chinese corporate branding strategy for bank marketing
Lucky names: Superstitious beliefs in Chinese corporate branding strategy for bank marketing 2,000 تومان توضیحات بیشتر2216
2216
Building your brand:The integration of infographic resume as student self-analysis tools and self-branding resources
Building your brand:The integration of infographic resume as student self-analysis tools and self-branding resources 2,000 تومان توضیحات بیشتر2215
2215
Service inside: The impact of ingredient service branding on quality perceptions and behavioral intentions
Service inside: The impact of ingredient service branding on quality perceptions and behavioral intentions 2,000 تومان توضیحات بیشتر2214
2214
Comparing direct and indirect branding in advertising
Comparing direct and indirect branding in advertising 2,000 تومان توضیحات بیشتر2213
2213
Effect of social support on customer satisfaction and citizenship behavior in online brand communities
Effect of social support on customer satisfaction and citizenship behavior in online brand communities 2,000 تومان توضیحات بیشتر2212
2212
Work-related curiosity positively predicts worker innovation
Work-related curiosity positively predicts worker innovation 2,000 تومان توضیحات بیشتر1723
1723
Self-efficacy and self-awareness: moral insights to increased leader effectiveness
Self-efficacy and self-awareness: moral insights to increased leader effectiveness 2,000 تومان توضیحات بیشتر1722
1722
Value in the middle: cultivating middle managers in healthcare organizations
Value in the middle: cultivating middle managers in healthcare organizations 2,000 تومان توضیحات بیشتر1721
1721
Critical challenges associated with the adoption of social media: A Delphi of a panel of Canadian human resources managers
Critical challenges associated with the adoption of social media: A Delphi of a panel of Canadian human resources managers 2,000 تومان توضیحات بیشتر1701
1701
Financing and risk management of renewable energy projects with a hybrid bond
Financing and risk management of renewable energy projects with a hybrid bond 2,000 تومان توضیحات بیشتر1801
1801
The Effects of Channel Experiences and Direct Marketing on Customer Retention in Multichannel Settings
The Effects of Channel Experiences and Direct Marketing on Customer Retention in Multichannel Settings 2,000 تومان توضیحات بیشتر1501
1501
Coopetitive branding: Definition, typology, benefits and risks
Coopetitive branding: Definition, typology, benefits and risks 2,000 تومان توضیحات بیشتر2201
2201
Online branding: Development of hotel branding through interactivity theory
Online branding: Development of hotel branding through interactivity theory 2,000 تومان توضیحات بیشتر1901
1901
Revisiting the relationship between marketing capabilities...
Revisiting the relationship between marketing capabilities... 2,000 تومان توضیحات بیشتر1503
1503
A configuration of sustainable sourcing and supply management strategies
A configuration of sustainable sourcing and supply management strategies 2,000 تومان توضیحات بیشتر1601
1601
Application placement and backup service in computer...
Application placement and backup service in computer... 2,000 تومان توضیحات بیشتر3001
3001
Knowledge, attitude and practices for design for safety:A study on civil & structural engineers
Knowledge, attitude and practices for design for safety:A study on civil & structural engineers 2,000 تومان توضیحات بیشتر4001
4001
Social media marketing efforts of luxury brands ...
Social media marketing efforts of luxury brands ... 2,000 تومان توضیحات بیشتر1505
1505
Animated logos in mobile marketing...
Animated logos in mobile marketing... 2,000 تومان توضیحات بیشتر1506
1506
Strategic marketing capability: Mobilizing technological ...
Strategic marketing capability: Mobilizing technological ... 2,000 تومان توضیحات بیشتر1509
1509
Evaluation of quantitative indicators of marketing ...
Evaluation of quantitative indicators of marketing ... 2,000 تومان توضیحات بیشتر1504
1504
Market orientation, marketing capability, and new ...
Market orientation, marketing capability, and new ... 2,000 تومان توضیحات بیشتر1507
1507
Mechanics-based optimization of yolk-shell carbon-coated silicon nanoparticle...
Mechanics-based optimization of yolk-shell carbon-coated silicon nanoparticle... 2,000 تومان توضیحات بیشتر5001
5001
What is the value of talent management
What is the value of talent management 2,000 تومان توضیحات بیشتر1706
1706
زرین پال
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب