09357361773
info@transoon.ir
ترنسون

ترجمه متون تخصصی از خدمات ویژه ترنسون بشمار می آید که توسط مترجمان متخصص در حوزه متن ترجمه صورت می پذیرد. در زیر نمونه ای از ترجمه تخصصی کتاب تکانه های استراتژیک که توسط استاد و مترجم متخصص انجام شده است را ملاحظه خواهید نمود.

روندهاي جمعيتي

نرخ رشد فزاينده جمعيت و تغيير هرم سني به تحول جوامع ، تغيير الگوهاي اقتصادي ، ايجاد وابستگي هاي اجتماعي و اقتصادي جديد و دگرگوني در توازن جغرافيايي- سياسي جهان منجر خواهد شد .
موضوع مهم در اين بخش تفاوت قابل ملاحظه پيش بيني هاي اخير با فرضيه هاي دهه هاي گذشته مي باشد . در اواخر دهه ١٩۶٠ تحليل گران از انفجار قريب الوقوع جمعيت خبر مي دادند و اين درحالي بود که نرخ رشد جمعيت در آن زمان به اوج خود رسيده بود و بر خلاف پيش بيني ها صورت گرفته بعد از آن تاريخ ، نرخ رشد به جاي افزايش رو به کاهش نهاد .
اين تغييرات باعث ايجاد تحولات مهمي در ماهيت و نحوه رشد بازارهاي جهاني گرديد . کشورهايي که اقتصاد پويا داشته اند ، به خاطر رشد منفي چهل ساله با جمعيتي سالخورده مواجه شده اند . بالعكس حكومت هايي که توانايي کمتري در حمايت و تامين نيازهاي جامعه دارند ، با بيشترين رشد و جمعيتي جوان روبه رو هستند .
افزايش جمعيت سالخورده از ديگر مسائل مهم در اين تكانه مي باشد . ژاپن و ايتاليا در ۵٠ سال آتي با کاهش بي سابقه نيروي کار فعال و در نتيجه کاهش نرخ بهره وري روبه رو خواهند شد .
افزايش طول عمر به افزايش هزينه هاي مراکز درماني و صندوق هاي بازنشستگي منجر مي گردد .
اين تغيير و تحولات جمعيتي تاثير مهمي بر روي ماهيت فعاليت هاي اقتصادي ، نرخ رشد اقتصادي ، رشد بازارها ، ميزان تقاضاي کالا و خدمات ، جريان سرمايه ، نيروي کار و غيره خواهند گذاشت .
شهرنشيني
در سالهاي آينده مهاجرت از روستا به شهر روندي جهاني خواهد داشت و جمعيت شهرها در سال ٢٠٣٠ از ۴٧ % به ۶٠ % خواهد رسيد . اين عامل فشارهاي بي سابقه اي را بر دولت ها در ابعاد ملي و منطقه اي وارد آورده و آنها را با چالش هاي مختلفي مواجه خواهد کرد .
کشورهاي کمتر توسعه يافته بيشترين رشد شهرنشيني را خواهند داشت . امروزه ٨ شهر از ١۵ شهر بزرگ دنيا در قاره آسيا قرار دارد . در سال ٢٠٢۵ بيش از ۵٠ % از کل جمعيت آسيا در شهرها ساکن خواهند بود .
چين با ٨٢٧ ميليون نفر و هند با ۵٨۶ ميليون نفر شهرنشين رتبه هاي اول و دوم جمعيت شهري را کسب مي کنند .
تا سال ٢٠١۵ ، آسيا ١٨ ، آمريكاي لاتين ۴ و آمريكاي شمالي ٢ کلان شهر خواهند داشت .

دولت ها براي کاهش مهاجرت به شهرها سعي خواهند کرد شرايط زندگي روستايي را بهبود بخشند . از طرف ديگر تراکم جمعيت در مراکز شهري بزرگ ، به کسب و کارها فرصت مي دهد در زمينه هاي نوآوري ، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي نقش بيشتري را ايفا کنند .
دومين فرصت براي کسب و کارها ايجاد زمينة همكاري با دولت در جهت توسعه جوامع روستايي مي باشد .
بيماري ها و جهاني شدن

عناصر تاثيرپذير از اين تكانه ، بسيارند . ارتباط متقابل جوامع با يكديگر، احتمال سرايت بيماريهاي واگيردار مانند ایدز ، سارس ، مالاريا و سل را افزايش مي دهد .
تنها در يك مورد ، ويروس سارس به سرعت به آشوبي اقتصادي در سطح جهاني تبديل شد . اين بيماري از چين سرچشمه گرفت و به ٣٠ کشور ديگر انتشار يافت . پروازهاي هوايي را زمين گير کرد و به کسب و کارها صدمه زد . ضرر ويروس سارس براي اقتصاد جهان حدود ٣٠ ميليارد دلار برآورد شد .

اثرات اقتصادي و اجتماعي فاجعه بار بيماري هاي واگيردار حتي بر نسل هاي آينده نيز تاثير خواهد گذاشت . براي مثال تعداد افراد مبتلا به ايدز که امروزه ۴٢ ميليون نفر مي باشد ، در سال ٢٠١٠ به ٧۵ ميليون نفر خواهد رسيد . اين وضعيت بر بهره وري ، GDP  و سرمايه گذاري مستقيم خارجي تاثير گذار خواهد بود .
تهديد تروريسم زيستي نيز از ديگر عواملي است که کسب و کارها را تحت تاثير قرار مي دهد . حمله بيولوژيكي با سلاح تروريستي ، بلاي فراگيري را براي بشريت ايجاد خواهد کرد .
مديريت منابع حياتي
شرکت هاي بزرگ براي حفظ نيروي کار خود و عملكرد سودآور بايد همواره ميزان دسترسي خود را به منابع حياتي تحت کنترل داشته باشند . در سالهاي آينده ، کسب و کارها نقش کليدي در تامين منابع از طريق ايجاد و توسعه تكنولوژي جديد مانند شيرين کردن آب ، بيوتكنولوژي و سوخت هاي قابل تجديد ، ايفا خواهند کرد .
امروزه فقط نيم درصد آب هاي سطحي کره زمين قابل استفاده مي باشند و اگر روند جاري رشد جمعيت ادامه يابد ، بزودي نواحي بسياري با کمبود آب مواجهه خواهند شد . هم اکنون نيز بين بسياري از کشورها کشمکش بر سر منابع آب وجود دارد . مثلا ترکيه و سوريه بر سر احداث سد بر روي دجله و فرات ، اسرائيل با لبنان و فلسطين و برخي از کشورها بر سر رودخانه هاي مرزي خود ، دچار تعارض مي باشند.
غذا ، دومين منبع حياتي است که مورد بررسي قرار گرفته است و ميزان دسترسي به آن به رشد جمعيت ، شيوه حكومت و تكنولوژي وابسته مي باشد . در کشورهاي مستعد بحران مي توان با به کارگيري سيستم هاي توزيع کارآمد و ترکيب تكنولوژي و کارآيي رو به رشد بازار به رفع اين مشكل کمك کرد .
سومين منبع مهم و حياتي انرژي مي باشد . منابعي مانند انرژي خورشيدي و نيروي محرکه آب و باد ، حافظ محيط زيست و مكمل خوبي براي سوخت هاي فسيلي مي باشند . اما قيمت آنها به ميزان قابل توجهي بالاتر است .
در آينده چگونگي دسترسي به غذا ، آب و انرژي ، چالش ها و فرصت هاي زيادي را براي کسب و کارهاي سراسر جهان ايجاد کرده و ثبات و امنيت محيط کلان اقتصادي وابسته به توانايي کشورها در تامين منابع فوق الذکر خواهد بود .
تخريب محيط زيست
امروزه مشكلات محيط زيست کشورها با توجه به سطح توسعه اقتصادي آنها ، متفاوت است .
کشورهاي کمتر توسعه يافته از فرسايش ، بيابان زايي ، کاهش تنوع زيستي و تخريب جنگل ها رنج مي برند .
کشورهاي صنعتي و توسعه يافته درگير مسايلي نظير آلودگي آب و هوا و تخريب زمين هاي کشاورزي هستند .

يكي از مهمترين نگراني هاي ايجاد شده در سالهاي اخير گرم شدن زمين و انتشار گازهاي گلخانه اي مي باشد . اين امر سبب گرديد تا در سال ١٩٩٧ رهبران جهان براي کاهش مصرف سوخت فسيلي ، پرتوکل کيوتو را امضا کنند تا شايد بتوانند آلودگي را محدود نمايند . گرچه اين پروتكل الزامي به کشورها وارد نخواهد کرد ، ولي تكيه بر نفت و گاز را به عنوان سوخت هاي اصلي ، زير سؤال خواهد برد .
پیمانی بین‌المللی به منظور کاهش صدور گازهای گل‌خانه‌ای ، که عامل اصلی گرم‌شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می‌شوند است . طی سالهای اخیر با افزایش گازهای گلخانه‌ای نظیر متان ، دی اکسید کربن ، بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین ، دمای کره در حال افزایش می‌باشد که این امر باعث ایجاد تغییرات ناخوشایند در محیط زیست خواهد شد .
هر برنامه اي اعم از بومي ، منطقه اي يا بين المللي در جهت تبديل سوخت هاي فسيلي ، اثرات قابل ملاحظه اي بر کسب و کارها در سراسر جهان خواهد داشت . راه حل هاي بازار محور که در آن فقط به تعداد محدودي از کشورها اجازه آلوده سازي اعطا شده و اين امتياز بر اساس تقاضاي بازار ارزش گذاري مي گردد ، مي تواند مهمترين روش دستيابي به سطوح عالي حفاظت از محيط زيست باشد . شرکت ها بايد در نظر داشته باشند که چگونه وضعيت رقابتي خود را در رويارويي با چنين قوانين سختي حفظ کنند .
آلودگي آب از ديگر مورد نگران کننده اي است که ارتباط مستقيم با توسعه دارد و سياستمداران بايد در حل آن بكوشند .
هم اکنون فقط ۵ رودخانه از ۵۵ رودخانه در اروپا داراي آب پاك هستند . در آسيا تمامي رودخانه هايي که از شهرها عبور مي کنند رودخانه هايي شديدا آلوده تشخيص داده شده اند .
۴٠ % آب هاي ايلات متحده براي مصارف تفريحي نامناسبند .

بيابان زايي بلايي است که بيش از يك سوم ايالات متحده ، دو سوم آفريقا و يك چهارم آمريكاي لاتين را مبتلا کرده است .
بيش از ٧٠ % از مجموع 5.2 ميليارد هكتار از زمين هاي کشاورزي به کلي از بين رفته اند .
بنابر گفته کوفي عنان دبير کل سازمان ملل متحد ، بيابان زايي ، زندگي بيش از يك ميليارد نفر را به خطر انداخته که از اين تعداد ، ١٣۵ ميليون نفر مجبور به ترك سرزمين خود مي باشند .
يكپارچگي اقتصادي
امروزه به دليل توسعه فعاليت هاي اقتصادي برون مرزي حجم اقتصاد جهاني نسبت به سال ١٩٧٠ چهار برابر شده و به رقم ۴٧ تريليون دلار رسيده است . دسترسي به بازارهاي جهاني ، بسترهايي را براي رشد و توسعه کشورهايي با درآمد متوسط ايجاد کرده است . دولت ها و شرکت هاي بزرگ نيز با در نظر داشتن جهاني شدن مستمر توليد ، استراتژي هاي خود را تدوين مي کنند . براي مثال مي توان فعاليت شرکت ايرباس را در زمينة سيستم هاي اقتصادي يكپارچه بين الملل ، مورد بررسي قرار دارد .
بريتانيا بال هواپيما ، آلمان بدنه و دم ، اسپانيا در و فرانسوي ها کابين هواپيما را ساخته و مونتاژ مي کنند . حدود ٣۵ % از قطعات اين هواپيما توسط ٨٠٠ شرکت آمريكايي توليد مي شود و اين شرکت ها با ١۵٠٠ عرضه کننده از ٣٠ کشور ديگر جهان همكاري دارند . ايرباس نمادي از يك تصوير جهاني است که نشان مي دهد بزرگترين و موفق ترين اقتصادها آنهايي هستند که بيشترين يكپارچگي را دارند . ژاپن، ايالات متحده و اروپاي غربي حكام جهاني توليد ، تجارت و سرمايه گذاري هستند .
در برخي موارد شرکت ها رشد مالي بيشتري را نسبت به کشورهايي که در داخل آنها فعاليت مي کنند ، کسب کرده اند . از ١٠٠ اقتصاد بزرگ دنيا ، ۵١ مورد آن را شرکت هاي جهان و ۴٩ مورد ديگر را کشورها تشكيل مي دهند .
عواملي که بيانگر ميزان ثبات سياسي ، اقتصادي و اجتماعي کشورهاست عبارتند از :  نحوه اجرا و پياده سازي قانون ، اعمال سياست هايي درباره ساختار بازار ، تجارت بين المللي و توافق اي سرمايه گذاري ، خصوصي سازي ، رفع موانع تعرفه اي ، غيرتعرفه اي ، سياست هاي مالياتي مطلوب ، سطح پايين فساد مالي .
ترويج دانش
امروزه توليد دانش و اشاعه اطلاعات نقش مهمي در ايجاد ثروت دارد و ايده ها و فنون علمي به اندازه عوامل سنتي يعني سرمايه ، زمين و نيروي کار حايز اهميت هستند . صنايع قديمي مانند فولاد و خودورسازي به کشورهاي در حال توسعه انتقال يافته و صنايع مبتني بر دانش نظير مخابرات و نرم افزار در کشورهاي پيشرفته در حال رشد مي باشند .
تسهيم اطلاعات به افزايش اثربخشي فعاليت ها و “ذخيره زمان و منابع” کمك مي کند و سرعت انتشار آن به چرخه هاي کوتاهتر توسعه محصول ، افزايش ظرفيت و توانمندي IT و انتقال ارزان تر داده منجر مي شود . رهبران جهان با ابزار توسعه آموزش در زمينه جذب و نگهداري سرمايه گذاري به استقبال “اقتصاد مبتني بر دانش” رفته اند .
از خطراتي که شرکت ها و صنايع را تهديد مي کند مي توان سايبر تروريسم را نام برد . حمله هكرها و ويروس هاي کامپيوتري مي تواند موجب خسارتهاي زيادي گردد . براي رفع اين مشكلات و جلوگيري از بروز آن سرمايه گذاري در اين بخش الزامي مي باشد . خطر ديگر تكثير غيرقانوني در صنعت کامپيوتر و ضبط ويديوئي مشاهده مي شود . براي مثال برنامه هاي اشتراك فايل هاي اينترنتي در سال ٢٠٠۴ حدود  11.7 ميليارد دلار خسارت در صنعت تكثير  CD و DVD  به وجود آورد . اين وضعيت دولت ها را ناچار به سرمايه گذاري جهت حفظ دارايي ها معنوي مي نمايد .
نوسان هاي نرخ ارز و بحران هاي مالي ، از ديگر پيامدهاي يكپارچگي بازار سرمايه است و شرکت ها ناچارند برشاخص ها و علايمي که نشانگر ضعف مالي مي باشند نظارت کنند و اين کار آساني نخواهد بود . با وجود ريسك هاي مربوط به يكپارچگي اقتصادي ، مزاياي ناشي از تجارت آزاد ، بازارهاي سرمايه اي باز و يكپارچگي هاي بين المللي از هزينه هاي آن بيشتر بوده است .
فن آوري اطلاعات
اين تكانه ، جامعه ، تجارت ، سياست و محيط امروز را به آينده پيوند مي زند و جهان را کوچكتر مي کند. توسعه IT  ، ارتباطات و جريان اطلاعات را تسريع کرده و به دقت بيشتر و بهاي کمتر اطلاعات منتهي مي شود .
در سال ٢٠١۵ هند پيشرو در توليد فرآروده هاي IT و چين طلايه دار جهان در بهره برداري از محصولات IT خواهد بود .
کشورهايي مانند چين و عربستان صعودي که داراي جوامع بسته سنتي مي باشند ، درهاي خود را به روي جهان آزاد مي گشايند .
آرژانتين ، مكزيك و برزيل براي فعاليت سرمايه گذاران در صنعت مخابرات ايده آل خواهند بود .

دستيابی به اینترنت در همه جهان در حال افزایش است . در آسيا کاربران اینترنت بيش ار ٣٠٠ ميليون می باشند . بيش از ۶٠ درصد مردم آمریکا کاربر اینترنت هستند . در بسياری از کشورها مانند امریکا ، ژاپن و کشورهای اروپایی ، خدمات اداری و دولتی به صورت آنلاین ارائه می شود . این تغيير ساده از کاغذ به فرایندهای الکترونيکی حداقل ۵٠ درصد هزینه را کاهش می دهد . با در نظر گزفتن سرعت رشد IT  تمامی دولت ها و شرکت ها باید توسعه و بهره برداری از فن آوری اطلاعات را در رأس برنامه های خود قرار دهند .
بيوتکنولوژی
برخی بيوتکنولوژی را انقلابی جدید در کشاورزی می دانند و برخی آن را آلودگی ژنتيکی دانسته و مخالف توليد فرآوده های اصلاح ژنتيکی هستند . به هر حال این فن آوری طی ٣٠ سال آینده اثرات گسترده ای بر صنایع خواهد داشت . امروزه از بيوتکنولوژی در توسعه فرآیندهای داروسازی و ژنتيک نيز استفاده می گردد . البته جامعه بشری هنوز با مسائل مذهبی ، اخلاقی و قانونی این فن آوری کنار نيامده است . ولی شرکت هایی که کاربردهای بيوتکنولوژی را توسعه می دهند ، در صورت کسب اعتماد عمومی سود فراوانی خواهند برد .
نانوتکنولوژی
فن آوری نانو برای بازآرایی مولکولی به کار گرفته شده تا هر اتم بتواند در موثرترین جای ممکن قرار گيرد . دانشمندان معتقدند اگر ترتيب اتمهای ذغال سنگ را تغيير دهند ، می توانند الماس بسازند یا با همين عمل از ماسه ، تراشه های کامپيوتری توليد کنند . در دراز مدت نانو قادر به تغيير چهره علوم طبيعی و هدایت انسان از ببين و درمان کن به پيش بينی و پيش گيری کن  می باشد . فن آوری نانو هزینه های توليد را به شدت کاهش داده و آن را محدود به هزینه های مواد اوليه و انرژی خواهد کرد .
محصولات توليد شده با مهندسی نانو دارای چنان پتانسيلی هستند که می توانند استانداردهای زندگی را به سرعت تغيير دهند . از فن آوری نانو در ایجاد محيط زیست سالم تر، توليد لوازم مصرفی و آماده سازی و پخت غذا نيز استفاده می گردد . حمایت شرکت های دولتی ، خصوصی و آموزش عمومی نقشی سازنده در پيدایش کاربردهای جدید این تکنولوژی ایفا خواهد کرد . رهبران تجاری نيز باید در تسهيل پيشرفت این تکنولوژی تمام تلاش خود را بکنند .
تعارض و درگيری
طی ۴٠ سال اخير جهان شاهد پيشرفت تروریسم ، سایبر تروریسم و درگيری های بين کشوری به خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است . این مشکلات هزینه های اقتصادی سنگينی ایجاد کرده و ثبات اقتصادی و سياسی منطقه ای و بين المللی را تضعيف می کند و رشد اقتصادی را در کشورهای پرتنش به حد صفر می رساند . در ۴٠ سال گذشته هزینه GDP سرانه در ایالت متحده  3.5 برابر ، در انگلستان ۶ برابر و در ژاپن ١٢ برابر شده است .

این قضيه در کشورهایی نظير ایران ،  عربستان و کنگو کاملا معکوس می باشد و مردم این کشورها شاهد سقوط استانداردهای زتدگی هستند . کشورهای با درآمد پایين ، بستر مناسبی برای فعاليت های تروریستی می باشند .
برخي معتقدند که وقتي دولتي مردم سالار بر سر کار باشد ، توسعه تروريسم و سلاح هاي هسته اي در کشور کاهش مي يابد . در حال حاضر تنها ٩ کشور داراي توانايي توليد سلاح هاي اتمي مي باشند که اين تعداد خيلي کمتر از آن چيزي است که سالها قبل پيش بيني مي شد .

مواد هسته اي خطرناك و امكانات هسته اي بايد از دسترس دولت هاي شرور و گروه هاي تروريستي به دور باشند . تحقيقات انجام شده بر روي ٢٠٠ کشور از سال ١٩۶٨ تا ١٩٧٩ نشانگر ٢ برابر شدن فعاليت هاي تروريستي و کاهش تجارت دوجانبه بين کشورها مي باشد .
امروزه تروريسم محدود به درگيري ها فيزيكي نبوده و شاهد ظهور پديده اي به نام سايبرتروريسم هستيم . وابستگي روزافزون شرکت ها به کامپيوتر اين پديده را به عنوان تهديدي جدي براي تجارت جهاني مطرح کرده است و کشورها و شرکت ها ناچار به تقويت استانداردهاي امنيتي شده اند . دنياي کسب و کار بايد تروريسم را به عنوان چالش جديد نظام جهاني درك کند .
حكومت
ظهور شرکت هاي چند مليتي و سازمان هاي غيردولتي در قرن بيستم ، سيستم هاي حكومتي را تغيير داده و روند تحولات اقتصادي و اجتماعي را متحول کرده است . اين شرکت ها به تدريج دامنه کاري خود را گسترش دادند و به صورت رقيبي جدي براي دولت ها درآمدند .

NGO  ها با استفاده از تحول ايجاد شده در فن آوري اطلاعات به افزايش شفافيت در شرکت هاي سنتي و دولت ها کمك کرده و توانستند حمايت مردمي را جلب کنند .

انتظار مي رود طي ٢۵ سال آينده اين سازمان ها نقش کاتاليزور را در اصلاح حاکميت شرکت هاي چندمليتي و دولت ها به عهده بگيرند .
ارتباط متقابل بين اين عوامل به ايجاد سه روند حاکميتي منجر مي شود : گسترش دموکراسي ، بهبود حاکميت شرکتي و حضور مداوم NGO  به عنوان حاکميت دولتي و شرکتي .

رهبران تجاري براي حفظ بقا بايد استراتژي هاي خود را با توجه به توسعه اجتناب ناپذير سياسي ، مدني و شرکتي تعديل کنند .
در سال ١٩۵٠ فقط ٢٢ کشور از ١۵۴ کشور، حكومت هايي مردسالار داشتند ولي در سال ٢٠٠٠ شمار اين کشورها به ١١٩ کشور از تعداد ١٩٩ آشور رسيد .

امروزه با شكست نظام مند کمونيسم ، اقتدارگرايي ، استاتيسم و سيستم اقتصادي با کنترل مرکزي ، متفكران معتقدند در آينده نيز تمام گزينه ها به جز دموکراسي ليبرال و سرمايه داري ، محكوم به شكست خواهند بود و سرمايه ، نيروي کار ، کالا ، تكنولوژي و اطلاعات ، آزادانه فراتر از مرزها جريان پيدا مي کنند .

باوجود پيشرفت هاي بسيار در بحث حكومت ، قوانين تجاري زايد و سيستم هاي پيچيده موجود در کشورهاي در حال توسعه ، موجب رکود تجاري و فعاليت هاي غيرقانوني شرکت ها در اين نوع کشورها گرديده است . براي مثال از سال ١٩٩٠ تاکنون ٨۵ درصد کسب و کارهاي جديد در آمريكاي لاتين و کارائيب به صورت غيرقانوني ايجاد شده اند .

برای سفارش ترجمه کلیک کنید.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.