اخبار

جستجو
تیک ترجمه مقاله مدیریت بازاریابی در ارتباط با اثرات بازاریابی مستقیم بر حفظ مشتری ترجمه مقاله مدیریت بازاریابی در ارتباط با اثرات بازاریابی مستقیم بر حفظ مشتری در مبحث مدیریت ارتباط مشتری، فهم این موضوع برای مدیران بسیار حائز اهمیت است که چگونه و چه زمان مشتریان ارتباط خود را با شرکت پایان می دهند. محیط های بازاریابی چند کاناله در سال های اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است. شرکت ها و مشتریانشان می توانند ... جمعه چهارم فروردین ۹۶ تیک ترجمه مقاله Computer animation data management: Review of evolution phasesand emerging issues ترجمه مقاله Computer animation data management: Review of evolution phasesand emerging issues ترجمه مقاله Computer animation data management: Review of evolution phasesand emerging issues در زمینه کامپیوتر و مدیریت اطلاعات شنبه شانزدهم بهمن ۹۵ تیک ترجمه مقاله Green latency-aware data placement in data centers ترجمه مقاله Green latency-aware data placement in data centers ترجمه مقاله Green latency-aware data placement in data centers در حوزه شبکه های کامپیوتری شنبه شانزدهم بهمن ۹۵ تیک ترجمه مقاله The predictive performance of commodity futures risk factors ترجمه مقاله The predictive performance of commodity futures risk factors ترجمه مقاله The predictive performance of commodity futures risk factors در زمینه مدیریت مالی شنبه شانزدهم بهمن ۹۵ تیک ترجمه مقاله Strategic marketing capability: Mobilizing technological resources for new product advantage ترجمه مقاله Strategic marketing capability: Mobilizing technological resources for new product advantage ترجمه مقاله Strategic marketing capability: Mobilizing technological resources for new product advantage در زمینه مدیریت بازاریابی شنبه شانزدهم بهمن ۹۵ تیک ترجمه مقاله Knowledge sufficiency: when institutional distance is insufficient ترجمه مقاله Knowledge sufficiency: when institutional distance is insufficient ترجمه مقاله Knowledge sufficiency: when institutional distance is insufficient در زمینه مدیریت بازاریابی شنبه شانزدهم بهمن ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب