09357361773
info@transoon.ir
ترنسون

ترجمه مقاله
ترجمه متون تخصصی
ترجمه مقالات ISI

پیشوند و پسوند در ترجمه از زبانی به زبان دیگر

پیشوند و پسوند یک یا چند حرف است که به اول یا آخر ریشه ای می‌آید و معنی جدیدی به آن می‌دهد. برای مثال دو ریشه زیر با تعدادی از واژه هائی که به کمک پسوند و پیشوند ساخته شده است ذکر می‌شود:
History, historical, prehistory
Take, intake, undertake, retake, mistake, partake
ممکن است ریشه از یک زبان باشد و پیشوندها و پسوندها از زبان دیگر: از جمله ریشه لاتینی “facare” یعنی کردن و ساختن در زبان انگلیسی به اشکال مختلفی درآمده است و حتی گاهی موجودیت ریشه باز شناخته نمی‌شود، از این قرار:
factory, manufacture, benefit, feat, fashion
در زبان فارسی هم اگر واژه فهمیدن را به مردم عرب زبان نشان بدهند می‌گویند با آن آشنائی ندارند و اگر اصرار کنند که ریشه عربی دارد، انکار می‌کنند و اگر برای اثبات مدعا آن را تلفظ کنند انکار مصرانه می‌شود. حال می‌دانیم که فهم ثلاثی مجرد و فهمتن و فهمتا با استفاده از الگوهای مخصوص مصوت و غیر مصوت‌های عربی ساخته شده است و فهمیدن با استفاده از پسوند فارسی مصدرساز.انکار مصرانه شاید از آن جهت باشد که تلفظ فتحه و کسره در بین عرب و فارسی زبانان مشابه نیست چرا که فتحه عربی با دهان نیمه باز تلفظ می‌شود و فتحه فارسی با دهان باز و کسره عربی تقریباً مشابه صدای یایی فارسی است.
پیشوند و پسوند در فارسی – در زبان فارسی لهجه تهران امروز فقط شش پیشوند مثل پیشوند واژه های می‌روم، مرو، نگفت، بزن، بیکار، باشرف و جهار میان وند مثل میان‌وند واژه های زد و خورد، برابر، شبیخون بکار می‌رود ولی زبان مزبور از نظر پسوند نسبتاً غنی است، چونکه تعداد آن اقلا 76 تا است وگاهی یک واژه دارای چند پسوند است، مثلا واژه ((مردانگی- هائی)) دارای چهار پسوند است: بعضی از پسوندهای فارسی در واژه‌های مشروح زیر دیده می‌شود: بشریت، گلستان، سهمیه، نویسنده، خورشت، تنومند، دلاور، زهرآگین، بیستمین، پاکیزه، دریچه، پیشینه، روشنایی، خانواده، پشتوانه، گوشواره، خداوند، ثروتمند، بنیان، بنیاد، هوشیار، سنگلاخ، دردناک، علفزار، شرمسار، نمکدان، همگن، شرمگین، خدایان، سازملن، پیشواز، سرور، میانجی، گاریچی، پیشوا، مزدور، بیستم، دلیر، تاریک، پیشین، آرامش، پوشاک، آزاده، بینائی، همچنین کلیه پسوندهای مصدر و صیغه‌هاو وجوه فعل و پسوندهای حالت فاعلی و مفعولی و ملکی اسم و علامات اسم فاعل یعنی کار و گروآر و آ در آخر فعل امر و پسوندهای مختلف تصغیر مقل ک ، و ، چه و پسوندهایی که منشا عربی دارند، مثل تنوین و جمع و تثنیه و پسوند فارسی صفت عالی و تفضیلی و پسوندهائی که شباهت را می‌رساند مثل آنه، وش، سا، آسا، گون، واره.
واژه هایی مانند یکدل مرکب بحساب می‌آیند.
اشتقاق – اغلب پسوند و پیشوندها واژه های قدیمی هستند که اصلا معنای مستقل داشته اند: مثلا hemi  در یونانی و semi در انگلیسی که معنای نیم داشته اند.
واژه هائی که دارای پسوند و پیشوند است، گاهی بسیار جالب و از نظر دانشجوی زبان و ترجمه و مترجمی که ترجمه متون تخصصی و ترجمه مقاله انجام می دهد، قابل توجه است چون که مثلا ریشه اسم بوده: با پسوندی صفت و با پسوند دیگر اسم و با پسوندهای دیگر صفت و با پسوند آخر قید شده است. مثال:
nation, national, nationalist, nationalistic, nationalistical, nationalistically
پنج بار پسوند گرفته است و اگر پیشوندهای مختلف از قبیل :
intra, inter, non, extra, supra, super, hyper, hypo, counter, infra, bi
و غیره را بر سر واژه های مزبور قرار بدهند واژه های جالبی که بی شباهت با اصطلاح شتر گاو پلنگ فارسی نیستند در می‌آیند و دقایق معنی را می‌سازند.
اینک تعدادی واژه و معنی انگلیسی آن به عنوان تمرین ارائه می‌شود. دانشجویان می‌توانند با اشتفاده از فرهنگ پیشوندها و پسوندها که در این کتاب آمده استف تغییرات معنی هر ریشه را پیشگوئی و با فرهنگ لغات مقایسه کنند.
بدیهی است برای بعضی از ریشه ها پسوندهای مختلف در زبان انگلیسی بکاررفته است ولی از ریشه‌های دیگر تعداد واژه‌های کمی ساخته شده است.
باید توجه کرد که دانشجو نمی‌تواند به دلخواه واژه ‌سازی کند بلکه استعمال هر واژه در صورتی مجاز است که جزئی از زبان باشد و به صرف چسباندن اجزائی به یکدیگر نمی‌توان کار واژه سازی را بدست گرفت.
از جمله ریشه هائی که تعداد زیادی پیشوند و پسوند می‌گیرند ریشه یونانی “کرنو” یعنی زمان است. برای اندازه گیری زمان از دو پسوند “متر” یعنی سنجش و “گرام” یعنی نگارش استفاده شده است. واژه “کرنومتر” یعنی زمان سنج برای استفاده در مسابقت مختلف بکار می‌رود، ولی واژه “کرنوگرام” به معنای ماده تاریخ (مادهْ تاریخ را در زبان فارسی با محاسبه ارزش قراردادی عددی حروف به ترتیب ابجد تهیه می‌کنندو به نثر یا شعر در می‌آورند) است.  برای مثال “کرنوگرام” تاریخ 1947 را به صورت ماده تاریخ با استفاده از ‌ M بجای هزار و C بجای صد و بنابراین MCM بجای 1900 و L بجای پنجاه و I بجای واحد، نوشته اند از این قرار: MCMXLVII (با اعداد رومی) که طی جمله زیر مشخص است:
MerCy MiXed with LoVe In hIm.
تغییر شکل – شکل یک پیشوند همیشه ثابت نیست و بر حسب حرف اول کلمه ای که بر سر آن میآید تعییر می‌کند، مثلا پیشوند ad که معنای “به، به طرف” می‌دهد، اگر بر سر کلمه‌ای درآید که حرف آنها t,s,r,p,n,l,g,f,c,a باشد، به ترتیب تبدیل at,as,ar,ap,an,al,ag,af,ac,ad می‌شود. مثلا در کلمات ذیل:
تطابق                    Adaptation
الحاق                     Accession
مثبت                     Affirmative
التصاق               Agglutination
کنایه                         Allusion
نابودی                  Annihilation
قابل انطباق              Applicable
متفرعن                    Arrogant
شرکت                  Association
وابسته                       Attache

توجه به پیشوند in-  و  en-  نیز حکایت از تغییر شکل آنها می‌کند. پیشوند  A-  در کلماتی مانند:
Affront                                 یعنی گستاخی
Ascension                            یعنی صعود
Aversion                              یعنی کراهت
Asymptote                          یعنی مجانب
هر چند ممکن است شباهتی ظاهری با پیشوند سابق‌الذکر داشته باشد، از نظر ریشه و معنی از آن جداست. در چهار کلمه مذکور معنای پیشوند به ترتیب عبارت است از: دارای معنای تشدیدی، به، از ، نفی.

کیفیت بالای ترجمه یکی از مهمترین مزایای کار ترنسون است. مترجمان ترنسون همگی در امر ترجمه تخصص کامل دارند و با سال ها تجربه در ترجمه متون تخصصی و عمومی، ترجمه مقاله و ترجمه دیگر متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی، را در کوتاه ترین زمان ممکن و با کیفیتی بسیار عالی انجام میدهند.

ترجمه مقاله
ترجمه متون تخصصی
ترجمه مقالات ISI

برای سفارش ترجمه کلیک کنید.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.