09357361773
info@transoon.ir
ترنسون

ترجمه مقاله
ترجمه متون تخصصی
ترجمه مقالات ISI
ترجمه کتاب

گروه مترجمان ترنسون ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه متون تخصصی و عمومی، ترجمه مقالات ISI و دیگر متون از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی را با کیفیت بسیار عالی و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می دهد. ترجمه متون تخصصی همچون مقاله و کتاب و … به وسیله مترجمان متخصص و مجرب ترنسون انجام می شود تا ترجمه ای که در اختیار شما قرار می گیرد، ترجمه ای روان و سلیس باشد.

اسم و واژه علمی و ترجمه آن
چون علم ملیت نمی‌شناسد و محدود به مرز و بومی نیست و با زبان و فرهنگ های مختلف آشنا نیست بنابراین اسم علمی در هر زبانی که وضع شود برای زبان‌های دیگر ترجمه‌ای ندارد و نباید به فکر ترجمه آن بود مگر آنکه به عللی لازم و سهل باشد و از تکلف عاری. بسیاری ار واژه های علمی هم تابع همین اصل است و سعی و کوشش در ترجمه کردن جز اتلاف وقت و انرژی و گمراه و گیج کردن مردمی که با آن سرو کار دارند نتیجه‌ای ندارد.
از واژه و اسم علمی قدمی فراتر می‌گذاریم و وضع اصطلاحات و بیان علمی را بررسی می‌کنیم. بسیاری از از اصلاحات علمی را نباید ترجمه کرد چونکه در بسیاری از موارد ترجمه امکان‌پذیر نیست و در موارد دیگر که امکان‌پذیر باشد، احتمال آن هست که با ترجمه اصطلاح  علمی با زبان دیگر محتوای کامل اصطلاح قابل توجیه و بیان نباشد و بیم سوء تعبیر در میان باشد.
در بعضی از دانشگاه‌های آسیا و آفریقا تدریس درسهای علمی به زبان غیر بومی مخصوصا انگلییس یا فرانسه است ولی تدریس ادبیات و حقوق و الهیات و معارف دینی به زبان بومی انجام می‌شود، از آن جمله دانشگاه های کشورهای هندوستان و پاکستان و مصر و سودان و الجزایر برای مثال ذکر می‌شود. در ایران هم دانشگاه تهران از همین روش استفاده می‌کند و تدریس بعضی از درس های علمی مطلقا به زبان انگلیسی.
اتخاذ روش مذکور در فوق از آن نظر نیست که زبان انگلیسی یا فرانسه از نظر اجتماعی یا سیاسی نسبت به زبان‌های بومی کشورهای مزبور برتری کسب کرده باشد، بلکه به لحاظ سهولت تدریس و بیان و امکان مراجعه به تعداد بی‌شمار کتاب و مجله های علمی ادواری در رشته های علمی به زبان های انگلیسی و فرانسه و احیانا آلمانی و امکان استخدام معلمانی است که بتوانند در سطح دانشگاه ها تعلیم بدهند. در یکی از کشور هی همجوار ایران پس از طی دوره دبیرستان به زبان بومی، دانشجویان دانشگاه بزرگ برحسب آن که در دانشکده فنی یا پزشکی یا دامپزشکی یا ادبیات تحصیل کنند باید درس های خود را منحصارا به زبان های فرانسه یا آلمانی یا انگلیسی یا بومی بخوانند و به همان زبان ها امتحان بدهند.
دانشجویان سرزمین های مزبور در ابتدای تحصیلات دانشگاهی اغلب نسبت به تحصیل علوم به زبانی بیگانه مقاومت می‌کنند و یا با آن می‌جمگند، ئلی پس از مدت کوتاهی در می‌یابند که جمع کل انرژی و امکانات نادی و معنوی ملتشان قادر نیست که یک شماره از مجله‌ای را که در سطح جهانی انتشار می‌یابد مثلا مجله چکیده های زیست شناسی تا چند سال دیگر هم چاپ و منتشر کند.
واژه علمی در دانشگاه هایی چون دانشگاه بهشتی که کلیه درس‌ها به زبان فارسی داده می‌شود، بسیاری از واژه ها و اصطلاحات علمی با زبان های انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی یا روسی نوشته و استعمال می‌شود. برای مثال عنوان هائی از فصل ها یا بخش های چند کتاب از انتشارات دانشگاه تهران ذکر می‌شود.
ترجمه مقاله یکی از مهم ترین خدماتی است که ما در ترنسون ارائه می دهیم. برای سفارش ترجمه مقاله می توانید وارد بخش سفارش ترجمه شوید و درخواست خود را ثبت کنید.         .
در تلفظ اصطلاحات علمی بین ایرانیان و در متون فارسی، پایه تلفظ فرانسه قبول شده است، مثلا اصطلاح فیزیک مرسوم شده نه فیزیکس و شیمی نه کمیستری. حتی واژه های علمی که اولین بار از طرف انگلیسی زبانان وضع شده است، بین فارسی زیانان با تلفظ فرانسه مرسوم است. واژه جنون جوانی را با دو تلفظ وارد کرده اند، از این قرار شیزو فرنی و اسکیزو فرنی و تلفظ دومی زائد است.
در استفاده از واژه های علمی در متاب‌های مزبور سلیقه شخصی بکار رفته است. در حالیکه در وادی علم، عینیت باید باید ملاک قرار گیرد نه ذهنیت. مثلا در ذکر اسم بیماری های روانی یک مولف فقط از صفت و موصوف استفاده کرده است. مثال: (پسکیوپارانویاک) و مولف دیگر بین صفت و موصوف، واژه نوع را آورده است(مثال :شیزوفرنی و نوع پارانوئید).
نعداد پسوندهای صفت سازی که در واژه های مذکور در صورت بالا استعمال شده است بشرح ذیل است:
الف- ” ایو ”   در واژه   دپرسیو
ب- ” اک ”  در واژه       هیپو کندریاک
ج- ” ائید ”  در واژه       پارانوئید
د- ” ایک ”  در واژه       اسکیزوفرنیک
ه‍- ” از ”  در واژه          نوروفیبروماتوز
و- ” آل ”  در واژه         اپی تلیال
ز- ” ار ”  در واژه          فولیکولر
و اگر پسوند های صفت ساز دیگر را هم در نظر بگیریم از واژه های علمی دو زبان دیگر هم حداقل دو پسوند علاوه و جمع کل می شود سیزده و جادارد که در تقلیل تعداد فکری بشود.
رسم بر این است که تا سر حد امکان از واژه های علمی فارسی استفاده کنند کما اینکه بسیاری از مولفان شیزوفرنی را جنون جوانی خوانده اند و هیبرید F را دورگه نسب یک خوانده اند و با توجه به مطلب مزبور مولفان ایران را می‌شود بر سه دسته تقسیم کرد. اول آن دسته که در بیان علمی اختصار را واجب و رعایت آن را اجتناب ناپذیر می‌دانند و از F hybrid عدول نمی‌کنند. دسته دیگر معتقدند که به زبان فارسی باید خدمت کنند و تا سر حد امکان واژه های علمی را به فارسی بر می‌گردانند و در برابر اصطلاح وراثتی مزبور فقط می‌گویند دورگه نسل یک و دسته سوم واژه هیبرید را ترجمه نمی‌کنند ولی نسل یک را به فارسی می‌گویند. بر این هرج و مرج هم شایسته است نقطه پایانی گذاسته شود.
پیروی از تلفظ واژه های علمی به روال فرانسه گاهی موجب اشتباه می‌شود. واژه استاندارد را فرنسوی زبانان استاندار بدون صوت نهایی دال می‌گویند و از آنجا واژه استانداردیزاسیون اشتباها یدون دال فارسی آمده است و از آن باید اجتناب کرد.
اسم علمی – بسیاری از دانشمندان زیست شناسی از جمله جانورشناسان و گیاه شناسان باکتری شناسان و ویروس شناسان و قارچ شناسان و سایرین برای نام گذاری موجودات زنده غیر انسانی که ابواب جمعی آنها هستند، به هیچ زبان زنده ای متوسب نمی شوند و طبق قراری که از سال ها پیش با خود دارند برای نامیدن موجودات زنده از اسامی علمی استفاده می‌کنند. این اسامی را کلیه کارشناسان مزبور می‌شناسند و بکار می‌برند و هر جا اسم بومی ذکر شود فقط برای شناساندن آن به غیر متخصصان است.
اسم علمی موجودات زنده گیاهی و جانوری از دو کلمه تشکیل شده است. کلمه اول را اسم جنس و کلمه دوم را اسم گونه می‌خوانند. مثلا انسان به زبان علمی Homo sapiens است که کلمه دوم آن یعنی دانا صفت است، در حالی که اسم جنس همیشه اسم است.
اسم جنس و اسم گونه معنی دار است و دانشمندان سعی می‌کنند معنی آن ها را بدانند و اگر معنای اسم با مسمی مطابقت نداشته باشد دلیل آن را هم کشف کنند. برای مثال از گیاه نیلوفر آبی Nymphea alba یاد می‌شود که به دلیل جهش، گلبرگهایش تغییر رنگ داد و قرمز شد و حالا گیاهان زیادی از آن دیده می‌شود که گلبرگ سفید دارند و بعضی گلبرگ قرمز ولی در هر حال اسم علمی محفوظ مانده است و رقم چنین اسمی علاوه و سه اسمی شده است.
اسم علمی موجودات زنده در چهار چوبه دستور زبان لاتین تدوین شده است و هر کلمه ای برای اسم جنس یا گونه انتخاب شده از دستورات زبان مزبور متابعت می‌کند، همان‌طوری که اسم دارای حالت مذکر و مونث و خنثی است، صفت یا اسم گونه هم پسوند مذکر و مونث و خنثی می‌گیرد. باید دانست که لاتین و یونانی با هم نزدیک هستند و چه بسیار گیاهانی که به دلیل قرمزی برگ به یکی از این دو نام لاتین rubrifolius و یونانی erythrophyllos خوانده می‌شوند.

مترجمی که ترجمه مقاله و ترجمه کتاب و دیگر متون تخصصی را انجام می دهد، بایستی به این نکات تسلط کامل داشته باشد تا بتوان ترجمه ای روان و سلیس ارائه نماید.
ترجمه مقاله
ترجمه متون تخصصی
ترجمه مقالات IS
ترجمه کتاب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.