A configuration of sustainable sourcing and supply management strategies , 1601


A configuration of sustainable sourcing and supply management strategies
تصاویر
بیشتر
مقاله ISI - A configuration of sustainable sourcing and supply management strategies
(0)
(0)
1601
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
1601
تعداد عدد
قیمت کالا
2,000 تومان
ترجمه مقاله A configuration of sustainable sourcing and supply management strategies
برای سفارش ترجمه مقاله A configuration of sustainable sourcing and supply management strategies کلیک کنید.
گروه مترجمان ترنسون ترجمه مقاله، ترجمه مقاله مدیریت گرایش استراتژی را با بهترین کیفیت برای شما انجام می دهد. ترجمه مقاله بسیار حساس و دقیق است و مترجم می بایستی هم به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشد و هم در این زمینه تخصص داشته باشد تا بتواند برای اصطلاحات تخصصی واژگان معادل مناسبی جایگزین کند. ترجمه مقاله مدیریت و به خصوص ترجمه مقاله استراتژی توسط متخصصان این حوزه انجام می شود تا ترجمه ای که در اختیار شما قرار می گیرد از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد و در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار شما قرار گیرد.
 
نمودار تغییر قیمت
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب