Mechanics-based optimization of... , 5001


Mechanics-based optimization of yolk-shell carbon-coated silicon nanoparticle...
تصاویر
بیشتر
مقاله ISI - Mechanics-based optimization of...
(0)
(0)
5001
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
5001
تعداد عدد
قیمت کالا
2,000 تومان
ترجمه مقاله Mechanics-based optimization of yolk-shell carbon-coated silicon nanoparticle as electrode materials for high-capacity lithium ionbattery
برای سفارش ترجمه مقاله Mechanics-based optimization of yolk-shell carbon-coated silicon nanoparticle as electrode materials for high-capacity lithium ionbattery کلیک کنید.
دانشجویان گرامی برای انجام فعالیت های پژوهشی خود مقالات و کتب زیادی را مطالعه می کنند. گروه مترجمان ترنسون مقالات و کتب را در زمینه های مختلف در اختیار شما قرار می دهد. برای دانلود مقالات مکانیک می توانید به بخش دانلود مقالات مهندسی و سپس دانلود مقالات مکانیک رفته و مقاله مورد نظر خود را دانلود کنید.
همچنین در صورتی که به ترجمه مقاله مکانیک نیاز داشته باشید، میتوانید وارد بخش سفارش ترجمه شده و ترجمه مورد نظر خود را سفارش دهید.
نمودار تغییر قیمت
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب