Strategic marketing capability: Mobilizing technological ... , 1509


Strategic marketing capability: Mobilizing technological ...
تصاویر
بیشتر
مقاله ISI - Strategic marketing capability: Mobilizing technological ...
(0)
(0)
1509
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
1509
تعداد عدد
قیمت کالا
2,000 تومان
سفارش ترجمه مقاله فوق
برای سفارش ترجمه مقاله Strategic marketing capability: Mobilizing technological resources for new product advantage کلیک کنید و کد مقاله را در بخش توضیحات در فرم سفارش ترجمه، وارد نمایید.
کد مقاله: 1509
برای سفارش ترجمه مقالات مدیریت و گرایش های آن از جمله مدیریت بازاریابی تنها با تکمیل یک فرم می توانید درخواست خود را ثبت کنید. کارشناسان ترنسون پس از تعیین زمان و هزینه انجام ترجمه مقاله ، با شما تماس خواهند گرفت و پس از عقد قرارداد، ترجمه شما به سرعت آغاز خواهد شد تا در زمان تعیین شده به صورت تایپ شده در اختیار شما قرار گیرد. در صورت نیاز به ترجمه مقالات مدیریت و بازاریابی و یا گرایش های دیگر از جمله مدیریت مالی، گردشگری، استراتژی و غیره، وارد بخش سفارش ترجمه شده و کتب، مقالات و یا دیگر متون خود را جهت ترجمه ارسال نمایید.
نمودار تغییر قیمت
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب