Value in the middle: cultivating middle managers in healthcare organizations , 1721


Value in the middle: cultivating middle managers in healthcare organizations
تصاویر
بیشتر
مقاله ISI - Value in the middle: cultivating middle managers in healthcare organizations
(0)
(0)
1721
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
1721
تعداد عدد
قیمت کالا
2,000 تومان
سفارش ترجمه مقاله فوق
جهت سفارش ترجمه مقاله Value in the middle: cultivating middle managers in healthcare organizations کلیک کنید و کد مقاله را در بخش توضیحات وارد نمایید.
کد مقاله : 1721

مقاله فوق از مقالات معتبر ISI در زمینه مدیریت منابع انسانی می باشد و در ارتباط با مدیران میانی در سازمان های بهداشتی و درمانی می باشد.
  • در صورت نیاز به ترجمه دیگر  مقالات و متون تخصصی در زمینه مدیریت و منابع انسانی و یا ترجمه مقاله در زمینه های دیگر، تنها کافی است پس از تکمیل فرم مربوطه، فایل مورد نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
  • در صورت نیاز به مقالات بیشتر در زمینه مدیریت و رشته های فنی مهندسی می توانید با ورود به بخش دانلود مقاله ، مقالات مورد نظر خود را دانلود نمایید.
  • در صورتی که مقالات مورد نظر شما در ترنسون موجود نباشد و یا به مقالات بیشتری نیاز داشتید، می توانید از بخش سفارش مقاله، مقالات مورد نظر خود را در زمینه های مختلف سفارش دهید. مقالات مورد نیاز شما در اسرع وقت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
نمودار تغییر قیمت
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب