Self-efficacy and self-awareness: moral insights to increased leader effectiveness , 1722


Self-efficacy and self-awareness: moral insights to increased leader effectiveness
تصاویر
بیشتر
مقاله ISI - Self-efficacy and self-awareness: moral insights to increased leader effectiveness
(0)
(0)
1722
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
1722
تعداد عدد
قیمت کالا
2,000 تومان
سفارش ترجمه مقاله فوق
جهت سفارش ترجمه مقاله Self-efficacy and self-awareness: moral insights to increased leader effectiveness کلیک کنید و کد مقاله را در بخش توضیحات وارد نمایید.
کد مقاله : 1722

مقاله فوق از مقالات ISI در زمینه منابع انسانی می باشد که در ارتباط با خود آگاهی و خود کارآمدی جهت اثربخشی رهبری سازمانی است.
  • در صورت نیاز به ترجمه دیگر  مقالات و متون تخصصی در زمینه مدیریت و منابع انسانی و یا ترجمه مقاله در زمینه های دیگر، تنها کافی است پس از تکمیل فرم مربوطه، فایل مورد نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
  • در صورت نیاز به مقالات بیشتر در زمینه مدیریت و رشته های فنی مهندسی می توانید با ورود به بخش دانلود مقاله ، مقالات مورد نظر خود را دانلود نمایید.
  • در صورتی که مقالات مورد نظر شما در ترنسون موجود نباشد و یا به مقالات بیشتری نیاز داشتید، می توانید از بخش سفارش مقاله، مقالات مورد نظر خود را در زمینه های مختلف سفارش دهید. مقالات مورد نیاز شما در اسرع وقت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
نمودار تغییر قیمت
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب